Actie "Nederland eerlijk tolerant".
Geef deze folder door aan anderen.
www.geocities.com/ekfrysk/tolerant
Nederland als toevluchtsoord

Nederland is tegenwoordig een toevluchtsoord voor velen. Zo krijgen we te maken met mensen met andere gewoonten en opvattingen. En dat moet kunnen; we zijn tenslotte een vrij land. Maar ja, stank en lawaai tot diep in de nacht zijn niet altijd acceptabel; daar zullen ook de nieuwkomers begrip voor moeten opbrengen. Anderzijds zijn onze popmuziek en barbecues ook niet alles!

Maar één ding kunnen we in een tolerant land niet accepteren en dat is intolerantie. Wij kunnen nooit accepteren dat kinderen gedwongen worden het geloof en de gewoonten van hun ouders te volgen.

Wij kunnen nooit accepteren dat vrouwen worden gebruikt als de slaaf van hun man en dat hun iedere eigen activiteit wordt ontzegt. Om die reden is ook het besnijden van meisjes en vrouwen inacceptabel. Dat zijn dingen waarvan nieuwkomers goed doordrongen moeten zijn.

Anderzijds kunnen we veel leren van het ongelofelijke optimisme van veel nieuwkomers, van hun trouw aan familiebanden en hun zorg voor de ouderen. Zo kunnen we samen een nieuwe maatschappij bouwen, als we maar uitgaan van de principiële gelijkwaardigheid van alle mensen.
Zijn we werkelijk zo tolerant?

Jaren geleden was er in Nederland een streven naar "Eén land, één volk, één taal". Daar zijn we nu wel wat overheen gegroeid, maar als gevolg van dat streven zijn duizenden streektaalsprekers overgegaan op het algemene Nederlands. En dat staat eenieder vrij.

Minder mooi is, dat nog door velen het spreken van Fries of andere streektalen als ongewenst wordt gezien en dat sommigen er een aperte weerzin tegen hebben ontwikkeld. Zo worden streektaalsprekers vaak tot het gebruik van Nederlands gedwongen, als ze althans geen ruzie willen hebben.

In verband met het vorenstaande kan zo'n dwang niet worden goedgepraat. Natuurlijk zullen nieuwelingen de streektaal niet direct goed verstaan, maar dat moet na een jaartje wel zijn bijgetrokken. En niet gehoord is niet geleerd. Voor verscheidene streektalen worden trouwens cursussen gegeven.

Anderzijds is het natuurlijk ook fout als streektaalsprekers de "anderen" buiten hun gemeenschap proberen te houden. Als mensen hun best doen om b.v. Fries te leren, dan is het ook intolerant om hen voortdurend in het Nederlands te blijven aanspreken.

 
 
Druk de folder af en verspreid kopiën.
 
Kopiëer het tolerantie-icoon naar je site. Het geeft een directe link naar deze bladzijde.
 
 
Terug naar: Thússide fan Pyt Kramer