Under professoaren - unter Professoren - between professors 'Ach, it ys ja gâns űnwitenskiplyk!'

 

 

 

 

 

 

 


*)

*) kneukelhouwer - Pfuscher - bungler