Fries Site-geschiedenis Bladzijde opgehaald M/D/J:
Taalkunde Politiek Physica
Taal algemeen
Taalkundige bijdragen

Weg met die stomme n !
"Hollands lijkt op Duits"
Slecht Fries
Cursus Fries
Fries verstaan

Een Oudfries gedicht
Taalgeschiedenis
Hoe Fries is het Fries?
Het ontstaan van het Fries

Saterland
Internet-cursus Saterfries
Saterfries
Saterfries vocaalsysteem
Saterlands volkslied
Woordenlijst Duits-Saterfries

Het (Westerlauwers) Friese vocaalsysteem
Friese Omroep
Friese gewoonten

Welsh
Cursus Welsh
Inleiding WELSH

Correctieprogramma voor WP5.1

Fries nieuws
Taalpolitiek
Politiek
Meer politiek

Hoe de Nederlandse regering het Friese volk vernietigt

Links naar minderheden
Federalisme

Miljeupolityk
Euro

Accepteer je medemensen

Economie

 
Geschiedenis
 

Terpen en dijken

Middeleeuwse democratie

Het tapijt van Bayeux en de Friese zeevaarders

Friesland erkende als eerste de VS!

Bandkanten van Silicium

Soortelijke weerstand

Basis-electronica
Opamps
Computers

Auger-analyse
SIMS

Stereoscopie

Bouw je eigen site op internet

Javascript
Computerweetjes
ASCII-code

 
Andere onderwerpen

Wetenschapsfilosofie
Fundamentele vragen/
Telepathie/
Stiens
Zoektocht op internet

Links

Is er iets nieuws bij gekomen?

Fries wordt gesproken langs de zuidkust van de Noordzee. Oudfries is bewaard gebleven in een groot aantal middeleeuwse handschriften. Nieuwfries wordt gesproken in enige dialecten, n.l. in de Nederlandse provincie Fryslân, Saterfries in de gemeente Saterland (Seelterlound) in noordwest- Duitsland en Noordfries ook in Duitsland langs de westkust van Sleeswijk en op een aantal eilanden, waaronder Helgoland.
Nederlandstalige bladzijden zijn vet gedrukt. Andere zijn aangegeven door vlaggen.
Mijn Gastenboek >>

Kijk mijn Oud Gastenboek in