Politieke stukken. Zie nu: Kapotgeslagen volk
 
Hier publiceer ik sommige van mijn Nederlandstalige artikelen.
Voor eerdere stukken zie ned_art2.htm, voor andere onderwerpen polityk.htm (Fries). Terug naar: nederla.htm

Nederland-JoegoslaviŽ

Eens was JoegoslaviŽ mijn ideaal: een rechtvaardige maatschappij, waar de volkeren op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgingen. Maar het bleek anders te zijn: het communisme was een wrede dictatuur en de gelijkwaardigheid was maar schijn.

Wat hebben we het dan in Nederland veel beter: hier in Friesland is de oude discriminatie verdwenen en kan men bijna overal met Fries terecht en men wordt dan ook nog vriendelijk behandeld. Maar het is hier ook niet allemaal zo mooi als het schijnt. Steeds meer moet Omrop Frysl‚n tegen schoolkinderen Nederlands praten, als ware het een vreemde volksstam. Het lijkt wel of wij ineens geen toekomst meer hebben en dat giet vitriool in oude wonden. En wat moeten die stakkers straks: ze kunnen hier niet eens verkoper in een groentezaak worden!

Het is wel duidelijk dat het onderwijs in Friesland op geen stukken na kan voldoen aan de bedoeling van de wet van 1980 betreffende Fries onderwijs. Doodgegooid met aanwijzingen uit Den Haag lijkt geen onderwijzer er nog tijd voor te hebben. De taal van de onderwijzers zelf laat trouwens ook vaak veel te wensen over, wat wijst op een ruim onvoldoende opleiding. In het Nederlandse bestel zijn schoolbesturen en provinciale politici op geen stukken na opgewassen tegen het Haagse apparaat.

Zal het straks misschien zover komen dat we van Nederland ook moeten zeggen: het leek zo mooi, maar het is bedorven door domme ambtenarij? Bedenk dan, dat de Nederlandse soevereiniteit vanaf nu niet meer heilig is. De tijd van het binnenlandse kolonialisme is voorbij. Zonder gelijkwaardige behandeling heerst er geen echte vrede. P. K.,