Friesland ligt lager dan de zee


800: De Friezen wonen op terpen


Vaarroutes van Friese handelarenStuk uit een Oudfries wetboek


Friese soldaat met lans (1350)<< Heel vroeger woonden de Friezen op terpen.Door het vele water konden ze varen met schepen. >><<Met hun schepen gingen ze spullen verkopen en kopen en zo werden ze de grootste handelaren van Noordwest-Europa.Zo werden de Friezen erg rijk en kregen ook goed te eten. Daardoor werden ze erg groot en ze waren goede soldaten.>>


<< Een handelaar kun je niet dwingen; dan vaart hij met zijn spullen in het schip weg. Daarom waren de Friezen vrij en ze hadden democratische wetten.

Later verdween de handel en de Friezen werden boeren. Daarom moesten ze ook dijken bouwen om hun land te beschermen.>>

<< Een boer kun je gemakkelijker pakken dan een handelaar en daarom gingen de soldaten de baas spelen. De democratie verdween en er werd veel gevochten.

De partijen probeerden hulp van buiten te krijgen en zo kwamen 1498 Nederlandse soldaten in Friesland. De vrijheid was weg en na 1530 werd geen Fries meer geschreven.

Schip op oude munt


Rijk sieraad uit een terp
1200: De Friezen wonen achter dijken

 
De democratie verdween door omstandigheden